Mande mande - lagu dari Maluku - lied afkomstig van de Molukken - song from the Moluccas

 

Mande mande - lagu dari Maluku - lied afkomstig van de Molukken - song from the Moluccas

it's about a sweet young man who is loved by all the people in his village (he is called Mande, means dear one), marries a lovely young woman but right afterwards he has to leave his village to be a soldier to defend his country. It's about the farewell at a harbour with the village people. All the people call his name from a distance as he leaves the harbour.

het gaat over een lieve jonge man die is geliefd bij alle mensen in zijn dorp (hij heet Mande, betekent geliefde), trouwt met een mooie jonge vrouw, maar direct daarna heeft hij naar zijn dorp te verlaten om als soldaat zijn land te verdedigen. Het gaat over het afscheid vanaf een haven met de dorpsbewoners. Alle mensen roepen zijn naam van een afstand terwijl hij de haven verlaat.

https://www.youtube.com/watch?v=mSKWW-LRoag