Desember jang manis – Kudamati Singers - Jimmy Titarsole Jopie Latul Merry Gaspers & Ferry Sapulette

Desember jang manis – Kudamati Singers - Jimmy Titarsole Jopie Latul  Merry Gaspers & Ferry Sapulette

Basudara banya  - Jimmy Titarsole -  27 mei 2013 - klik hier

Cuma sapotong - Kudamati singers - 9 mei 2013 - klik hier

Cuma Sapotong - youtube

Desember yang manis - Kudamati singers - 9 mei 2013 - klik hier

Halong & Holland - Kudamati singers - 9 mei 2013 - klik hier

Hio hio - Kudamati singers -  9 mei 2013 - klik hier

Katong  naik perahu - Merry & Ferry -  9 mei 2013 - klik hier

Ku  menangis e - Kudamati singers  - 9 mei 2013 - klik hier

Magdalena  - Jopie Latul -  1 juli 2013 - klik hier

Malam minggu di pulo gangsa - Kudamati singers -  13 juli 2013 - klik hier

Nona Kudamati - Kudamati singers -  23 juli 2013 - klik hier

Sama sama rindu - Kudamati singers - 13 juli 2013 - klik hier

Saparua Tiouw - Kudamati Singers - 29 juli 2013 - klik hier