Babar Tanimbar Seram Kei - Song in 4 Maluku Languages

 

Babar Tanimbar Seram Kei - Song in 4 Maluku Languages

Asal

https://www.youtube.com/watch?v=QiEn5MxjWTY